Đóng BHXH tự nguyện có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Trợ cấp thất nghiệp là khoản thanh toán được thực hiện bởi các cơ quan thẩm quyền dành cho những người thất nghiệp. Nhiều người lao động đã trích một phần thu nhập để tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và phòng khi không có việc làm có thể được hưởng trợ…

Read More