DN có bị giới hạn về số lượng thông báo phát hành hóa đơn không?

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử là công việc quan trọng mà các doanh nghiệp phải thực hiện khi muốn sử dụng hóa đơn lần đầu hoặc sau khi sử dụng hết hóa đơn. Vậy mỗi lần thực hiện thông báo phát hành hóa đơn thì doanh nghiệp được phép phát hành tối đa bao nhiêu hóa đơn, có bị giới hạn về số lượng hóa đơn phát hành hay không? Ngoài giải đáp những vướng mắc về hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không trong bài viết này sẽ trả lời vướng mắc về số lượng phát hành hóa đơn cho các doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 2 thì doanh nghiệp được phép phát hành hóa đơn trong bao lâu tùy theo doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn đó trong bao lâu.

Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 2 quy định thì doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp để xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng.

Tuy nhiên việc xác định doanh số hóa đơn doanh nghiệp sử dụng từ 3 đến 6 tháng là không hợp lý. Doanh nghiệp có thể có những tháng bán được nhiều hàng hóa nhưng có những tháng doanh nghiệp không bán được hàng hóa.

Tại Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 5 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Bộ Tài chính đã bãi bỏ quy định cơ quan Thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp căn cứ vào số hóa đơn doanh nghiệp sử dụng để làm thông báo phát hành hóa đơn cho phù hợp.

Như vậy có thể tóm lại như sau: chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn Pháp luật thuế về hóa đơn đều đã được lược bỏ quy định giới hạn số lượng hóa đơn được thông báo phát hành đối với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử cũng tương tự không giới hạn về số lượng phát hành.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý, theo quy định về hóa đơn thì quy cách đánh số hóa đơn là 7 chữ số bắt đầu từ số 0000001, do vậy vẫn có lượng hóa đơn điện tử tối đa được sử dụng là 9.999.999 số được phát hành cho một mẫu số, ký hiệu của hóa đơn điện tử đã thông báo với cơ quan thuế.

Hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có cần đóng dấu?

Nhiều doanh nghiệp lo lắng khi “phải” sử dụng hóa đơn điện tử

Vậy, đối với số lượng tối thiểu hóa đơn phát hành có được quy định hay không? Theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC:

– Doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử theo sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Số lượng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp phải căn cứ theo số lượng hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng ra thị trường hoặc dựa trên tổng số giao dịch điện tử mà doanh nghiệp đăng ký sử dụng

– Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng, bắt buộc phải tuân thủ theo con số báo cáo và truy xuất hóa đơn về giao dịch điện tử. Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp phải bằng 2% tổng lượng nhu cầu hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng trong thời gian đó.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp giải đáp cho câu hỏi doanh nghiệp có bị giới hạn về số lượng thông báo phát hành hóa đơn hay không? Chúc các doanh nghiệp và đặc biệt là các kế toán sẽ vững vàng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhất các công việc được giao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *