Lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Yêu cầu lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ là thế mạnh của Oceanlaw. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng từ A – Z. Khách hàng chỉ cần cung cấp giấy tờ tài liệu mà Oceanlaw yêu cầu, chúng tôi sẽ tối giản hóa hồ sơ sao cho khách hàng chuẩn bị một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Bước 2: Cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét, nghiên cứu hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn và yêu cầu bổ sung theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện cho phép thành lập thì cán bộ chuyên môn làm công văn trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký, sau đó gửi sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định để trình UBND tỉnh quyết định.

Bước 3: Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học  thì sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            – Tờ trình xin thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học (bản chính, có xác nhận của UBND cấp xã và phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở của Trung tâm)

            – Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

               + Mục đích, yêu cầu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;

               + Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, email, Fax;

               + Dự kiến chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong 03 năm đầu và 03 năm tiếp theo;

               + Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

               + Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn , chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

               + Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện học liệu.

            – Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc Trung tâm.

            – Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

            b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo – tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính                             

8. Lệ phí : Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

  • Có nguồn tuyển sinh thường xuyên ổn định;
  • Có đội ngũ quản lý theo quy định tại quy chế thành lập trường;
  • Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn;
  • Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, máy vi tính…;
  • Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoật động thường xuyên;
  • Có đầy đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đông của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.
  • Thông tư số 01/T-BGDĐT ngày 03/01/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, tin học, ứng dụng.

Tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Oceanlaw

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *