Các loại hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

Từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC. Như vậy, kể từ ngày 01/11/2020 các văn bản, quy định cũ về hóa đơn điện tử sẽ hết hiệu lực thi hành. Một trong những thắc mắc mà nhiều doanh nghiệp đang đặt ra hiện nay là quy định về các loại hóa đơn điện tử theo quy định mới có gì khác với các quy định cũ hay không?
Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:
Hóa đơn giá trị gia tăng
Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác
Theo quy định, các loại hóa đơn khác gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
Như vậy, với 03 loại hình hóa đơn trên, doanh nghiệp sẽ đối chiếu với ngành nghề, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp mình để lựa chọn hóa đơn điện tử phù hợp. Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử còn chia làm: hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế và hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế.
Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

>> Số hóa bài giảng trực tuyến và những lợi ích mà nó đem lại

>> Cách treo ảnh gia đình trong phòng khách vừa đẹp, vừa phong thủy
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *