Cá nhân được miễn nộp thuế TNCN trong những trường hợp nào?

Nhiều kế toán khi thực hiện hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN mới nhất vẫn đang vướng mắc về các trường hợp được miễn nộp thuế TNCN. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc này? Cùng tìm hiểu các trường hợp được miễn nộp thuế TNCN trong bài viết này.

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Thuế TNCN được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Chính vì vậy, thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Việc nộp thuế TNCN sẽ góp phần làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, tăng thêm nguồn ngân sách cho Nhà Nước.

Đối tượng phải nộp thuế TNCN đã được quy định cụ thể bao gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế:

thuế TNCN

– Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế chính là khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

https://sitecongnghe.com/cac-loai-hoa-don-dien-tu-theo-quy-dinh-moi-nhat/

– Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế chính là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các trường hợp nộp thuế TNCN đó là:

– Thứ nhất: Khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; mẹ đẻ, cha đẻ với con đẻ…

– Thứ hai: Khoản thu nhập từ quyền sử dụng đất, quyền chuyển nhượng nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất;

– Thứ ba: Khoản thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất;

– Thứ tư: Khoản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là BĐS giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ…

– Thứ năm: Phần tiền lương do cá nhân làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật;

– Thứ sáu: Khoản thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

Như vậy, 06 trường hợp trên chính là 06 trường hợp được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó, cá nhân, kế toán doanh nghiệp cần phải nắm rõ để có thể triển khai thực hiện một cách tốt nhất.
https://sitecongnghe.com/xu-phat-hoa-don-gtgt-bat-hop-phap-va-khong-hop-le/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *