Bên bán làm mất hóa đơn giá trị gia tăng thì bị xử phạt như thế nào?

Các quy định về xử phạt hóa đơn được xem là hành lang pháp lý vững chắc giúp các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về hóa đơn. Vậy nếu trong trường hợp bên bán làm mất mẫu hóa đơn giá trị gia tăng, mất hóa đơn giá trị gia tăng thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại khoản 4, điều 3 nghị định 49/2016/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, trường hợp bên bán làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, khi thực hiện xác định mức phạt thì doanh nghiệp cần lưu ý:

– Thứ nhất, nếu trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Thứ hai, nếu trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Thứ ba, nếu trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán, cụ thể, theo Điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định 105/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

– Thứ tư nếu trong trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

– Thứ năm, nếu trong trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

– Thứ 6, nếu trong trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Thứ 7, nếu trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định trên. 

Những thủ tục cần nắm rõ khi hoàn thuế TNCN 

Hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có cần đóng dấu?

Như vậy có thể thấy, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người bán làm mất hóa đơn có bị xử phạt hành chính hay không và mức xử phạt cụ thể như thế nào. Tất cả các mức xử phạt này đều được quy định rõ ràng và chia thành các khung hình phạt từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào hậu quả mà hành vi này gây ra. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ để có thể thực hiện sử dụng hóa đơn, bảo quản và lưu trữ được tốt nhất.

Khi doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các vấn đề liên quan đến việc bảo quản, lưu trữ hóa đơn sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng cho cả bên bán và bên mua, giảm thiểu tối đa tình trạng mất, thất lạc, cháy hỏng hóa đơn. Theo quy định kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *